PRIJAVE

Novi rok za oddajo del je 8. maj 2017

Rok za natečaj za »17. Mednarodno literarno nagrado Mlade Vilenice 2017« za najboljše pesmi mladih pesnikov in pesnic osnovnih in srednjih šol in natečaja za »2. LIKOVNO NAGRADO MLADE VILENICE 2017« za najboljša likovna dela mladih likovnikov in likovnic vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki ju razpisujeta Kulturno društvo Vilenica Sežana in Območna izpostava JSKD Sežana, smo zaradi prazničnih dni podaljšali do 8. maja 2017.

Razpis Mlada Vilenica 2017

RAZPIS NATEČAJA ZA 17. MEDNARODNO LITERARNO NAGRADO MLADE VILENICE 2017 ZA NAJBOLJŠE PESMI MLADIH PESNIKOV IN PESNIC VRTCEV, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL
in
RAZPIS NATEČAJA ZA 2. LIKOVNO NAGRADO MLADE VILENICE 2017 ZA NAJBOLJŠA LIKOVNA DELA MLADIH LIKOVNIKOV IN LIKOVNIC VRTCEV, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL

Kulturno društvo Vilenica Sežana in Območna izpostava JSKD Sežana razpisujeta natečaj za »17. Mednarodno literarno nagrado Mlade Vilenice 2017«, za najboljše pesmi mladih pesnikov in pesnic osnovnih in srednjih šol in natečaj za »2. LIKOVNO NAGRADO MLADE VILENICE 2017« za najboljša likovna dela mladih likovnikov in likovnic vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Podeljene bodo tri nagrade:
 • za učence od 4. do 6. razreda osnovne šole 
 • za učence od 7. do 9. razreda osnovne šole 
 • za dijake od 1. do 3. letnika srednje šole

Nagrajenci bodo vabljeni tudi k sodelovanju na literarno branje, ki bo potekalo v soboto, 3. junija 2017, na Krasu.

Pesmi vseh sodelujočih bodo objavljene v e-zborniku 17. Mlada Vilenica 2017.

Pesmi sodelujočih bo ocenjevala 3-članska komisija, ki bo izbrala nagrajene pesmi. Odločitev komisije je dokonča. Imena članov komisije bodo objavljena po zaključku ocenjevanja.

Podelitev nagrad bo v soboto, 3. junija 2017, na Krasu.

Udeleženci natečaja se s prijavo na natečaj strinjajo, da bodo njihova dela objavljena tudi v e-zborniku.

POGOJI RAZPISA:
Sodelujejo lahko druga in tretja triada osnovne in 'prva triada' srednje šole, s pesmimi svojih učencev in dijakov.

Vsaka triada lahko pošlje dela največ 3 (treh) avtorjev (osnovne šole skupaj torej največ 6 (šestih) avtorjev, srednje šole pa največ 3 (treh) avtorjev).

Vsak avtor lahko sodeluje s po največ 1 (eno) pesmijo.

Pesmi morajo biti napisane v slovenskem jeziku.

Rok za prijavo je 24. april 2017 (Dan Zemlje).

TEMA RAZPISA:
Tema letošnje Mlade Vilenice je ČISTA VODA – ČISTA SREČA, posvečena torej vodi.

OPREMA PESMI:
Pri vsaki pesmi naj bo v uvodu navedeno:
 • ime in naslov šole, ki jo avtor obiskuje 
 • ime in priimek avtorja 
 • razred, ki ga avtor obiskuje 
 • točen datum rojstva avtorja
 • ime in e naslov mentorja

PRAVILA POŠILJANJA:
Upoštevane bodo le pesmi ki bodo prispele pravočasno in bodo pravilno opremljene.

Vsi prispevki iste šole, morajo biti poslani v istem e-sporočilu na naslov alenka@srecnahisa.si.

V zadevi sporočila mora biti navedeno »17. MLADA VILENICA - IME IN KRAJ ŠOLE«.

Za vsako triado, naj bo pripravljena ločena wordova datoteka s pesmimi, ta pa naj nosi ime šole, kraja in triade (npr.: OS Cirila Kosmača, Piran, 2 (kjer 2 pomeni drugo triado Osnovne Šole Cirila Kosmača Piran)).

Če osnovna šola pošilja pesmi dveh triad, naj te pošlje v istem e-sporočilu, za vsako triado pa pripravi lasten wordov dokument, opremljen kot piše zgoraj.

V dodatni wordovi datoteki naj bo priložen še seznam vseh sodelujočih avtorjev šole po razredih, z naslovi pesmi.

NAVODILA ZA ZAPISOVANJE PESMI – prosimo, da se jih dosledno držite:
 • uporabite pisavo Times New Roman velikosti 12 pik 
 • barva pisave naj bo črna 
 • razmik med vrsticami naj bo enojen 
 • ne uporabljajte samo velikih črk, razen za naslove pesmi 
 • ravnanje vrstic naj bo levo 
 • pesmi ne smejo biti zapisane v več stolpcih 
 • ne vnašajte prelomov strani 
 • pesmim ne smejo biti dodane nobene slike 
 • pisava pesmi ne sme biti odebeljena, obarvana, poševna ali kakor koli drugače oblikovana (npr. uokvirjena idr.)

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV je 24. april 2017, Dan Zemlje.

Za pravočasno oddajo prispevkov velja datum oddaje po e-pošti, do vključno 24. ure.

ODDAJA DEL
Vaša dela pošljite po e-pošti na naslov alenka@srecnahisa.si oz. likovna dela na naslov KUD Vilenica Sežana (Kosovelova ul. 4A, 6210 Sežana).
Dodatne informacije in pojasnila o razpisu lahko dobite na tel. št. 031 673 236 ali zaprosite zanje na e-naslov alenka@srecnahisa.si.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vam želimo vam uspešno delo.

Besedilo razpisa natečaja Mlada Vilenica v elektronski obliki PDF.

Prenesi